order #gafvn online no prescription, To prepare the broth 2 tablespoons buy online allida without prescriptionof fruit puree to pour 250 ml of boiling water, leave for 15-20 minutes and strain., sale of zoloft online, buy zoloft online uk, revia online, To prepare the broth 2 tablespoons buy online allida without prescriptionof fruit puree to pour 250 ml of boiling water, leave for 15-20 minutes and strain.

Федерација на фармерите на Република Македонија

Документи
Збирка на документи Пребарај документи
Категорија: ИПАРД
Број на подкатегории: 3

Огласи 2012

Подкатегории: 0
Документи: 10

Огласи 2013

Подкатегории: 3
Документи: 26

Огласи 2014

Подкатегории: 0
Документи: 3Документи:
Јавен повик 25.10.2011
Датум 2011-10-27 11:23:42 Filesize 1.09 MB Симни 1701 Симни 
Преземи
Барање за користење на средства од ИПАРД програмата 2007 - 2013 за мерка 101
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 460 KB Симни 2110 Симни 
Преземи
Барање за користење на средства од ИПАРД програмата 2007 - 2013 за мерка 103
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 386 KB Симни 1853 Симни 
Преземи
Барање за користење на средства од ИПАРД програмата 2007 - 2013 за мерка 302
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 372.5 KB Симни 1756 Симни 
Преземи
Ипард Јавен Повик 30.09.2010
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 151.49 KB Симни 1771 Симни 
Преземи
ИПАРД Програма 2007 - 2013
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 5.74 MB Симни 2476 Симни 
Преземи
ИПАРД Програма 2007 - 2013, Европски можности за македонското земјоделство
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 1.89 MB Симни 2009 Симни 
Преземи
ИПАРД Програма 2007 - 2013, Службен весник на РМ
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 2.01 MB Симни 1592 Симни 
Преземи
Ипард упатство за корисници
Датум 2011-03-02 11:00:37 Filesize 5.89 MB Симни 2045 Симни 
Преземи
Леток за мерка 101 од ИПАРД Програма 2007 - 2013
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 233.06 KB Симни 1787 Симни 
Преземи
Леток за мерка 103 од ИПАРД Програма 2007 - 2013
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 246.07 KB Симни 1688 Симни 
Преземи
Леток за мерка 302 од ИПАРД Програма 2007 - 2013
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 198.51 KB Симни 1759 Симни 
Преземи
Листа на потребни документи за мерка 101
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 127.87 KB Симни 1942 Симни 
Преземи
Листа на потребни документи за мерка 103
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 122.11 KB Симни 1854 Симни 
Преземи
Листа на потребни документи за мерка 302
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 123.91 KB Симни 1872 Симни 
Преземи
Минимални стандарди за квалитет кои се изведени од класификацијата на ЕУРОГИТЕС за сместување во рурални места
Датум 2012-08-27 11:20:35 Filesize 72.21 KB Симни 1168 Симни 
Преземи
Список на лековити - ароматични билки и зачини
Датум 2012-08-27 11:20:35 Filesize 86.26 KB Симни 1523 Симни 
Преземи
Список на преработувачки дејности и производни активности
Датум 2012-08-27 11:20:35 Filesize 59.77 KB Симни 1232 Симни 
Преземи
Список на рурални подрачја во Република Македонија
Датум 2012-08-27 11:20:35 Filesize 479.2 KB Симни 1384 Симни 
Преземи
Список на традиционални занаетчиски дејности
Датум 2012-08-27 11:20:35 Filesize 73.31 KB Симни 1255 Симни 
Преземи

toka-ime-mart-2016-naslovna

kalendar-slika

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.045 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.065 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.207 seconds, 14.05 MB
Application afterRender: 0.285 seconds, 15.47 MB

Искористеност на меморија

16267752

104 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'rkrsl9dlhids7l1b9acdj9rs71'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1462264256' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'rkrsl9dlhids7l1b9acdj9rs71'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'rkrsl9dlhids7l1b9acdj9rs71','1462265156','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2016-05-03 08:45:56'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2016-05-03 08:45:56'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. UPDATE `jos_autotweet_automator`
    SET `lastexec`='2016-05-03 08:45:56'
    WHERE id='automator'
 14. SELECT *
    FROM `jos_autotweet_queue`
    WHERE `publish_up` <= '2016-05-03 08:45:56'
    ORDER BY `publish_up` ASC
    LIMIT 1
 15. SELECT c.`id` AS id, c.`name` AS name, c.`autopublish` AS autopublish, c.`media_mode` AS media_mode, c.`description` AS description, t.`name` AS TYPE, t.`max_chars` AS max_chars, c.`id_1` AS id_1, c.`id_1_secret` AS id_1_secret, c.`id_2` AS id_2, c.`id_2_secret` AS id_2_secret, c.`selection` AS selection, c.`other` AS other, c.`use_own_api` AS use_own_api, c.`api_key` AS api_key, c.`api_secret` AS api_secret, c.`api_authurl` AS api_authurl, c.`api_other` AS api_other
    FROM `jos_autotweet_channel` c, `jos_autotweet_channeltype` t
    WHERE c.`published` = 1
    AND c.`channeltype_id` = t.`id`
 16. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.145.52.74','rkrsl9dlhids7l1b9acdj9rs71','/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=8&Itemid=112','' )
 17. SHOW TABLES
 18. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 112)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 19. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 20. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 21. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '1'
    AND template_active = 1
 22. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '2'
    AND template_active = 1
 23. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '3'
    AND template_active = 1
 24. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND template_active = 1
 25. SELECT id
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND locked = 1
 26. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '5'
    AND template_active = 1
 27. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories'
    AND published = 1
 28. SELECT id, link
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid%'
    AND published = 1
 29. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=upload'
    AND published = 1
 30. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=search'
    AND published = 1
 31. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = '8'
    AND cat_access <= '02'
 32. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 8
 33. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '8'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 34. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '46'
    AND published = 1
 35. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '46'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 36. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '73'
    AND published = 1
 37. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '73'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 38. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '77'
    AND published = 1
 39. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '77'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 40. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '75'
    AND published = 1
 41. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '75'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 42. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '76'
    AND published = 1
 43. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '76'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 44. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '91'
    AND published = 1
 45. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '91'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 46. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '8'
    AND published = 1
 47. SELECT a.*
    FROM jos_jdownloads_files AS a
    WHERE a.cat_id = '8'
    AND a.published = 1
    ORDER BY a.file_title ASC
    LIMIT 0, 20
 48. SELECT parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '8'
 49. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 50. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_id
 51. SELECT cat_title, cat_id, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '8'
 52. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 53. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=169
 54. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 55. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=21
 56. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 57. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=27
 58. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 59. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=28
 60. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 61. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=19
 62. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 63. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=25
 64. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 65. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=20
 66. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 67. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=29
 68. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 69. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=91
 70. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 71. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=24
 72. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 73. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=26
 74. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 75. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=30
 76. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 77. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=23
 78. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 79. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=22
 80. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 81. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=18
 82. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 83. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=347
 84. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 85. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=353
 86. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 87. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=348
 88. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 89. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=349
 90. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 91. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=350
 92. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 112 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 93. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 94. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 95. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 96. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 97. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 98. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 99. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 100. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 101. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 102. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 103. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 104. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо