Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Среќна нова 2017
 • Моја Земја декември: Здружено економско работење
 • Моја Земја декември: Grow bag системи
 • Моја Земја декември: Исхрана на кози
 • Моја Земја декември: Органско живинарство
 • Моја Земја декември: Пчели зомби
Документи
Збирка на документи Пребарај документи
Категорија: ИПАРД
Број на подкатегории: 3

Огласи 2012

Подкатегории: 0
Документи: 10

Огласи 2013

Подкатегории: 3
Документи: 26

Огласи 2014

Подкатегории: 0
Документи: 3Документи:
Јавен повик 25.10.2011
Датум 2011-10-27 11:23:42 Filesize 1.09 MB Симни 1864 Симни 
Преземи
Барање за користење на средства од ИПАРД програмата 2007 - 2013 за мерка 101
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 460 KB Симни 2271 Симни 
Преземи
Барање за користење на средства од ИПАРД програмата 2007 - 2013 за мерка 103
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 386 KB Симни 2008 Симни 
Преземи
Барање за користење на средства од ИПАРД програмата 2007 - 2013 за мерка 302
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 372.5 KB Симни 1905 Симни 
Преземи
Ипард Јавен Повик 30.09.2010
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 151.49 KB Симни 1928 Симни 
Преземи
ИПАРД Програма 2007 - 2013
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 5.74 MB Симни 2689 Симни 
Преземи
ИПАРД Програма 2007 - 2013, Европски можности за македонското земјоделство
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 1.89 MB Симни 2188 Симни 
Преземи
ИПАРД Програма 2007 - 2013, Службен весник на РМ
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 2.01 MB Симни 1745 Симни 
Преземи
Ипард упатство за корисници
Датум 2011-03-02 11:00:37 Filesize 5.89 MB Симни 2257 Симни 
Преземи
Леток за мерка 101 од ИПАРД Програма 2007 - 2013
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 233.06 KB Симни 1972 Симни 
Преземи
Леток за мерка 103 од ИПАРД Програма 2007 - 2013
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 246.07 KB Симни 1844 Симни 
Преземи
Леток за мерка 302 од ИПАРД Програма 2007 - 2013
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 198.51 KB Симни 1954 Симни 
Преземи
Листа на потребни документи за мерка 101
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 127.87 KB Симни 2133 Симни 
Преземи
Листа на потребни документи за мерка 103
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 122.11 KB Симни 2035 Симни 
Преземи
Листа на потребни документи за мерка 302
Датум 2010-11-25 14:01:57 Filesize 123.91 KB Симни 2024 Симни 
Преземи
Минимални стандарди за квалитет кои се изведени од класификацијата на ЕУРОГИТЕС за сместување во рурални места
Датум 2012-08-27 11:20:35 Filesize 72.21 KB Симни 1319 Симни 
Преземи
Список на лековити - ароматични билки и зачини
Датум 2012-08-27 11:20:35 Filesize 86.26 KB Симни 1767 Симни 
Преземи
Список на преработувачки дејности и производни активности
Датум 2012-08-27 11:20:35 Filesize 59.77 KB Симни 1386 Симни 
Преземи
Список на рурални подрачја во Република Македонија
Датум 2012-08-27 11:20:35 Filesize 479.2 KB Симни 1570 Симни 
Преземи
Список на традиционални занаетчиски дејности
Датум 2012-08-27 11:20:35 Filesize 73.31 KB Симни 1436 Симни 
Преземи

toka ime 09 dhjetor 2016 web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.113 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.161 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.512 seconds, 14.05 MB
Application afterRender: 0.636 seconds, 15.60 MB

Искористеност на меморија

16406592

104 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ccnutcv3mk2sdann5bn6eeci44'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1484926806' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ccnutcv3mk2sdann5bn6eeci44'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'ccnutcv3mk2sdann5bn6eeci44','1484927706','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-01-20 15:55:06'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-01-20 15:55:06'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. UPDATE `jos_autotweet_automator`
    SET `lastexec`='2017-01-20 15:55:07'
    WHERE id='automator'
 14. SELECT *
    FROM `jos_autotweet_queue`
    WHERE `publish_up` <= '2017-01-20 15:55:07'
    ORDER BY `publish_up` ASC
    LIMIT 1
 15. SELECT c.`id` AS id, c.`name` AS name, c.`autopublish` AS autopublish, c.`media_mode` AS media_mode, c.`description` AS description, t.`name` AS TYPE, t.`max_chars` AS max_chars, c.`id_1` AS id_1, c.`id_1_secret` AS id_1_secret, c.`id_2` AS id_2, c.`id_2_secret` AS id_2_secret, c.`selection` AS selection, c.`other` AS other, c.`use_own_api` AS use_own_api, c.`api_key` AS api_key, c.`api_secret` AS api_secret, c.`api_authurl` AS api_authurl, c.`api_other` AS api_other
    FROM `jos_autotweet_channel` c, `jos_autotweet_channeltype` t
    WHERE c.`published` = 1
    AND c.`channeltype_id` = t.`id`
 16. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.205.9.146','ccnutcv3mk2sdann5bn6eeci44','/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=8&Itemid=112','' )
 17. SHOW TABLES
 18. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 112)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 19. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 20. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 21. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '1'
    AND template_active = 1
 22. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '2'
    AND template_active = 1
 23. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '3'
    AND template_active = 1
 24. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND template_active = 1
 25. SELECT id
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND locked = 1
 26. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '5'
    AND template_active = 1
 27. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories'
    AND published = 1
 28. SELECT id, link
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid%'
    AND published = 1
 29. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=upload'
    AND published = 1
 30. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=search'
    AND published = 1
 31. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = '8'
    AND cat_access <= '02'
 32. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 8
 33. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '8'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 34. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '46'
    AND published = 1
 35. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '46'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 36. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '73'
    AND published = 1
 37. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '73'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 38. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '77'
    AND published = 1
 39. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '77'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 40. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '75'
    AND published = 1
 41. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '75'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 42. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '76'
    AND published = 1
 43. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '76'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 44. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '91'
    AND published = 1
 45. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '91'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
 46. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '8'
    AND published = 1
 47. SELECT a.*
    FROM jos_jdownloads_files AS a
    WHERE a.cat_id = '8'
    AND a.published = 1
    ORDER BY a.file_title ASC
    LIMIT 0, 20
 48. SELECT parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '8'
 49. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 50. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_id
 51. SELECT cat_title, cat_id, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '8'
 52. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 53. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=169
 54. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 55. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=21
 56. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 57. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=27
 58. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 59. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=28
 60. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 61. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=19
 62. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 63. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=25
 64. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 65. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=20
 66. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 67. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=29
 68. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 69. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=91
 70. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 71. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=24
 72. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 73. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=26
 74. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 75. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=30
 76. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 77. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=23
 78. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 79. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=22
 80. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 81. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=18
 82. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 83. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=347
 84. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 85. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=353
 86. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 87. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=348
 88. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 89. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=349
 90. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 91. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=350
 92. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 112 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 93. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 94. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 95. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 96. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 97. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 98. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 99. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 100. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 101. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 102. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 103. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 104. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо