Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА
Документи
Збирка на документи Пребарај документи
Категорија: Заштита на растенијата - Поддржано од Хемомак Пестициди
Документи:
Јаболка
Датум 2011-02-19 10:08:23 Filesize 639.09 KB Симни 3159 Симни 
Преземи
Винова лоза
Датум 2011-02-19 10:08:23 Filesize 1.07 MB Симни 3602 Симни 
Преземи
Вишни
Датум 2011-02-19 10:08:23 Filesize 102.83 KB Симни 2535 Симни 
Преземи
Праска и Кајсија
Датум 2011-02-19 10:08:23 Filesize 104.64 KB Симни 2637 Симни 
Преземи
Слива
Датум 2011-02-19 10:08:23 Filesize 103 KB Симни 2564 Симни 
Преземи

toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.033 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.047 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.105 seconds, 13.95 MB
Application afterRender: 0.170 seconds, 15.37 MB

Искористеност на меморија

16164280

61 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'r2ajai6iq75ggpgcj2i726j5q6'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1511189616' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'r2ajai6iq75ggpgcj2i726j5q6'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'r2ajai6iq75ggpgcj2i726j5q6','1511190516','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-20 15:08:36'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-20 15:08:36'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.162.164.86','r2ajai6iq75ggpgcj2i726j5q6','/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=116&view=viewcategory&catid=13','' )
 14. SHOW TABLES
 15. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 116)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 16. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 17. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 18. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '1'
    AND template_active = 1
 19. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '2'
    AND template_active = 1
 20. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '3'
    AND template_active = 1
 21. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND template_active = 1
 22. SELECT id
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND locked = 1
 23. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '5'
    AND template_active = 1
 24. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories'
    AND published = 1
 25. SELECT id, link
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid%'
    AND published = 1
 26. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=upload'
    AND published = 1
 27. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=search'
    AND published = 1
 28. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = '13'
    AND cat_access <= '02'
 29. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 13
 30. SELECT cat_id, cat_title, cat_access, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 24
 31. SELECT cat_id, cat_title, cat_access, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 3
 32. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '13'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 33. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '13'
    AND published = 1
 34. SELECT a.*
    FROM jos_jdownloads_files AS a
    WHERE a.cat_id = '13'
    AND a.published = 1
    ORDER BY a.file_title ASC
    LIMIT 0, 20
 35. SELECT parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '13'
 36. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 37. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_id
 38. SELECT cat_title, cat_id, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '13'
 39. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 40. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=85
 41. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 42. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=88
 43. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 44. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=86
 45. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 46. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=87
 47. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 48. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=89
 49. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 116 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 50. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 51. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 52. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 53. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 54. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 55. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 56. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 57. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 58. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 59. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 60. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 61. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо