Федерација на фармерите на Република Македонија

Документи
Збирка на документи Пребарај документи
Категорија: Заштита на растенијата - Поддржано од Хемомак Пестициди
Документи:
Јаболка
Датум 2011-02-19 10:08:23 Filesize 639.09 KB Симни 2814 Симни 
Преземи
Винова лоза
Датум 2011-02-19 10:08:23 Filesize 1.07 MB Симни 3185 Симни 
Преземи
Вишни
Датум 2011-02-19 10:08:23 Filesize 102.83 KB Симни 2110 Симни 
Преземи
Праска и Кајсија
Датум 2011-02-19 10:08:23 Filesize 104.64 KB Симни 2223 Симни 
Преземи
Слива
Датум 2011-02-19 10:08:23 Filesize 103 KB Симни 2205 Симни 
Преземи

toka-ime-november-2016

kalendar-slika

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.048 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.065 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.136 seconds, 14.01 MB
Application afterRender: 0.217 seconds, 15.26 MB

Искористеност на меморија

16049848

53 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'fu3pft4p5qgbq9u7cbni0ia6a2'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1481018034' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'fu3pft4p5qgbq9u7cbni0ia6a2'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'fu3pft4p5qgbq9u7cbni0ia6a2','1481018934','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2016-12-06 10:08:54'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2016-12-06 10:08:54'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. UPDATE `jos_autotweet_automator`
    SET `lastexec`='2016-12-06 10:08:54'
    WHERE id='automator'
 14. SELECT *
    FROM `jos_autotweet_queue`
    WHERE `publish_up` <= '2016-12-06 10:08:54'
    ORDER BY `publish_up` ASC
    LIMIT 1
 15. SELECT c.`id` AS id, c.`name` AS name, c.`autopublish` AS autopublish, c.`media_mode` AS media_mode, c.`description` AS description, t.`name` AS TYPE, t.`max_chars` AS max_chars, c.`id_1` AS id_1, c.`id_1_secret` AS id_1_secret, c.`id_2` AS id_2, c.`id_2_secret` AS id_2_secret, c.`selection` AS selection, c.`other` AS other, c.`use_own_api` AS use_own_api, c.`api_key` AS api_key, c.`api_secret` AS api_secret, c.`api_authurl` AS api_authurl, c.`api_other` AS api_other
    FROM `jos_autotweet_channel` c, `jos_autotweet_channeltype` t
    WHERE c.`published` = 1
    AND c.`channeltype_id` = t.`id`
 16. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.167.129.169','fu3pft4p5qgbq9u7cbni0ia6a2','/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=116&view=viewcategory&catid=13','' )
 17. SHOW TABLES
 18. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 116)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 19. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 20. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 21. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '1'
    AND template_active = 1
 22. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '2'
    AND template_active = 1
 23. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '3'
    AND template_active = 1
 24. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND template_active = 1
 25. SELECT id
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND locked = 1
 26. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '5'
    AND template_active = 1
 27. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories'
    AND published = 1
 28. SELECT id, link
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid%'
    AND published = 1
 29. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=upload'
    AND published = 1
 30. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=search'
    AND published = 1
 31. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = '13'
    AND cat_access <= '02'
 32. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 13
 33. SELECT cat_id, cat_title, cat_access, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 24
 34. SELECT cat_id, cat_title, cat_access, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 3
 35. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '13'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 36. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '13'
    AND published = 1
 37. SELECT a.*
    FROM jos_jdownloads_files AS a
    WHERE a.cat_id = '13'
    AND a.published = 1
    ORDER BY a.file_title ASC
    LIMIT 0, 20
 38. SELECT parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '13'
 39. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 40. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_id
 41. SELECT cat_title, cat_id, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '13'
 42. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 43. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=85
 44. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 45. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=88
 46. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 47. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=86
 48. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 49. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=87
 50. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 51. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=89
 52. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 116 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 53. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо