Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Среќна нова 2017
 • Моја Земја декември: Здружено економско работење
 • Моја Земја декември: Grow bag системи
 • Моја Земја декември: Исхрана на кози
 • Моја Земја декември: Органско живинарство
 • Моја Земја декември: Пчели зомби
Документи
Збирка на документи Пребарај документи
Категорија: Заштита на растенијата - Поддржано од Хемомак Пестициди
Документи:
Јаболка
Датум 2011-02-19 10:08:23 Filesize 639.09 KB Симни 2882 Симни 
Преземи
Винова лоза
Датум 2011-02-19 10:08:23 Filesize 1.07 MB Симни 3272 Симни 
Преземи
Вишни
Датум 2011-02-19 10:08:23 Filesize 102.83 KB Симни 2169 Симни 
Преземи
Праска и Кајсија
Датум 2011-02-19 10:08:23 Filesize 104.64 KB Симни 2271 Симни 
Преземи
Слива
Датум 2011-02-19 10:08:23 Filesize 103 KB Симни 2265 Симни 
Преземи

toka ime 09 dhjetor 2016 web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.064 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.091 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.208 seconds, 14.01 MB
Application afterRender: 0.282 seconds, 15.32 MB

Искористеност на меморија

16109536

53 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ihqlo85djsgbbjusk7ljui0oc5'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1487678384' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ihqlo85djsgbbjusk7ljui0oc5'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'ihqlo85djsgbbjusk7ljui0oc5','1487679284','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-02-21 12:14:44'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-02-21 12:14:44'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. UPDATE `jos_autotweet_automator`
    SET `lastexec`='2017-02-21 12:14:44'
    WHERE id='automator'
 14. SELECT *
    FROM `jos_autotweet_queue`
    WHERE `publish_up` <= '2017-02-21 12:14:44'
    ORDER BY `publish_up` ASC
    LIMIT 1
 15. SELECT c.`id` AS id, c.`name` AS name, c.`autopublish` AS autopublish, c.`media_mode` AS media_mode, c.`description` AS description, t.`name` AS TYPE, t.`max_chars` AS max_chars, c.`id_1` AS id_1, c.`id_1_secret` AS id_1_secret, c.`id_2` AS id_2, c.`id_2_secret` AS id_2_secret, c.`selection` AS selection, c.`other` AS other, c.`use_own_api` AS use_own_api, c.`api_key` AS api_key, c.`api_secret` AS api_secret, c.`api_authurl` AS api_authurl, c.`api_other` AS api_other
    FROM `jos_autotweet_channel` c, `jos_autotweet_channeltype` t
    WHERE c.`published` = 1
    AND c.`channeltype_id` = t.`id`
 16. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.144.194.161','ihqlo85djsgbbjusk7ljui0oc5','/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=116&view=viewcategory&catid=13','' )
 17. SHOW TABLES
 18. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 116)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 19. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 20. SELECT id, setting_name, setting_value
    FROM jos_jdownloads_config
 21. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '1'
    AND template_active = 1
 22. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '2'
    AND template_active = 1
 23. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '3'
    AND template_active = 1
 24. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND template_active = 1
 25. SELECT id
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '4'
    AND locked = 1
 26. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_templates
    WHERE template_typ = '5'
    AND template_active = 1
 27. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategories'
    AND published = 1
 28. SELECT id, link
    FROM jos_menu
    WHERE link LIKE 'index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid%'
    AND published = 1
 29. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=upload'
    AND published = 1
 30. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link = 'index.php?option=com_jdownloads&view=search'
    AND published = 1
 31. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = '13'
    AND cat_access <= '02'
 32. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 13
 33. SELECT cat_id, cat_title, cat_access, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 24
 34. SELECT cat_id, cat_title, cat_access, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND cat_id = 3
 35. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE parent_id = '13'
    AND published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 36. SELECT COUNT(*)
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE cat_id = '13'
    AND published = 1
 37. SELECT a.*
    FROM jos_jdownloads_files AS a
    WHERE a.cat_id = '13'
    AND a.published = 1
    ORDER BY a.file_title ASC
    LIMIT 0, 20
 38. SELECT parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '13'
 39. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_title
 40. SELECT cat_id AS id, parent_id AS parent, cat_title AS name
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE published = 1
    AND (cat_access <= '02' )
    ORDER BY cat_id
 41. SELECT cat_title, cat_id, parent_id
    FROM jos_jdownloads_cats
    WHERE cat_id = '13'
 42. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 43. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=85
 44. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 45. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=88
 46. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 47. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=86
 48. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 49. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=87
 50. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_license
    WHERE id = 0
 51. SELECT *
    FROM jos_jdownloads_rating
    WHERE file_id=89
 52. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 116 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 53. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо