Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја март: ВИЛИЈАМОВКА ОД БОГДАНЦИ
 • Моја Земја март: КАЛЕМЕЊЕ НА КРАСТАВИЦИ
 • Моја Земја март: АРТИЧОКА - ЗЕЛЕНЧУК НА БОГОВИТЕ
 • Моја Земја март: ЈАГОДИ ВО БУРЕ
 • Моја Земја март: ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА

obuki semejno zemjodelstvoИнститут за развој на заедницата (ИРЗ) - Тетово, во рамките на своите програмски активности го спроведува проектот за формирање на Национален комитет за семејно земјоделство (НКСЗ). Проектот се спроведува во партнерство со Федерација на фармери на РM и Мрежа за рурален развој. Проектот е со времетраење од 01 Октомври 2016 до 31 Декември 2017 и подржан е од Светски Рурален Форум и Цивика Мобилитас.

Во рамките на проектот се спроведуваат следните активности:

$    Работилница за внатрешна структура на НКСЗ

$    Истражување за состојбата на семејното земјоделство во Македонија

$    Работилница за дефинирање на стратешки план на НКСЗ

Како дел од активностите беа организирани четири дводневни обуки за семејно земјоделско стопанисување и тоа во Кавадарци, Тетово, Охрид и Крива Паланка.

Повеќе информации за проектот може да прочитате на следната интернет страница: www.ncffm.mk

obuki semejno zemjodelstvo11

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime-09-2017-gusht-web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.039 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.053 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.087 seconds, 13.00 MB
Application afterRender: 0.151 seconds, 14.30 MB

Искористеност на меморија

15040584

34 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'k7avmtopd6107he2m9mh7beuo4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1511189538' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'k7avmtopd6107he2m9mh7beuo4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'k7avmtopd6107he2m9mh7beuo4','1511190438','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-11-20 15:07:18'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-11-20 15:07:18'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. UPDATE `jos_autotweet_automator`
    SET `lastexec`='2017-11-20 15:07:18'
    WHERE id='automator'
 14. SELECT *
    FROM `jos_autotweet_queue`
    WHERE `publish_up` <= '2017-11-20 15:07:18'
    ORDER BY `publish_up` ASC
    LIMIT 1
 15. SELECT c.`id` AS id, c.`name` AS name, c.`autopublish` AS autopublish, c.`media_mode` AS media_mode, c.`description` AS description, t.`name` AS TYPE, t.`max_chars` AS max_chars, c.`id_1` AS id_1, c.`id_1_secret` AS id_1_secret, c.`id_2` AS id_2, c.`id_2_secret` AS id_2_secret, c.`selection` AS selection, c.`other` AS other, c.`use_own_api` AS use_own_api, c.`api_key` AS api_key, c.`api_secret` AS api_secret, c.`api_authurl` AS api_authurl, c.`api_other` AS api_other
    FROM `jos_autotweet_channel` c, `jos_autotweet_channeltype` t
    WHERE c.`published` = 1
    AND c.`channeltype_id` = t.`id`
 16. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.162.164.86','k7avmtopd6107he2m9mh7beuo4','/index.php?option=com_content&view=article&id=1487:obuki-za-semejno-zemjodelsko-stopanisuvanje&catid=41:nastani&Itemid=74','' )
 17. SHOW TABLES
 18. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 74)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 19. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1487
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-11-20 15:07:18' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-11-20 15:07:18' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 20. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1487'
 21. SELECT a.id, a.title, a.created,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(b.alias) THEN CONCAT_WS(":", b.id, b.alias) ELSE b.id END AS catslug, u.id AS sectionid
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS b
    ON b.id=a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS u
    ON u.id = a.sectionid
    WHERE ( state = '1'
    AND a.checked_out = 0 )
    AND a.state = 1
    AND u.published = 1
    AND b.published = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-11-20 16:07:18' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-11-20 16:07:18' )
    AND catid = 41
    AND a.id < 1487
    ORDER BY id DESC
    LIMIT 5
 22. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 74 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 23. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 26. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 27. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 28. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 29. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 30. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 31. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 32. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 33. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 34. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо